Az Ahifi.hu webáruház üzleti feltételei

Az Ahifi.hu webáruház általános üzleti feltételei

I. Alapvető rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ahifi, s.r.o. által üzemeltetett www.ahifi.hu webáruházban történő vásárlásokra vonatkoznak, melynek székhelye Brno, No. 531/107, 634 00, Cseh Köztársaság, azonosító száma: 06597840.

Az eladóval szükség esetén felvehető a kapcsolat:
Postai úton a szállítási címen:

Ahifi, s.r.o.
CTPark Brno Líšeň
Trnkova 3140/119g (Rohlik.cz raktárral szemeben)
628 00 Brno-Líšeň

E-mail címen keresztül: info@ahifi.hu
Telefonon az alapdíjjal a következő telefonszámon: +36 1 848 8973 (H-P, 08:00 - 17:00 óra között)

Tárhelyszolgáltató adatai:

Shean s.r.o.
678 01 Blansko, Svitavská 500
Csehország


A jelen ÁSZF meghatározza és pontosítja az adásvételi szerződésben résztvevő felek közötti jogokat és kötelezettségeket, ahol egyrészről az Eladó, másrészről a Vevő, aki az ahifi.hu webáruház vásárlója.

Minden szerződéses kapcsolat a Magyar Köztársaság jogrendjének megfelelően jön létre.
Abban az esetben, ha a Vevő a fogyasztó, a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott jogviszonyokra különös tekintettel a módoított és hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások az iránytadók.

Ha a szerződő fél nem vállalkozói vagy fogyasztói vásárló, a jelen szerződési feltételekben nem szabályozott kapcsolatokra a Ptk ezen rendelkezései, valamint a kereskedelemben történő áruértékesítésre vonatkozó különös rendelkezések az irányadók.

A www.ahifi.hu webáruházban történő vásárláskor kizárólag egyszeri teljesítésű szerződések (áruk szállítása, egyszeri szolgáltatás nyújtása) jönnek létre, tehát nem kötnek határozott vagy határozatlan időre szóló szerződéseket.

A felek egyidejű fizikai jelenléte nélküli szerződéskötést lehetővé tevő eszközök használatának költségeit a vevő viseli.
A megrendelés teljesítéséhez szükséges távoli kommunikációs eszközök (telefon, internet stb.) használatának költsége a szokásos díjszabás szerint, a Vevő által igénybe vett távközlési szolgáltatások díjszabásától függően kerül felszámításra.

A megrendelés teljesítéséhez szükséges távközlési eszközök (telefon, internet stb.) használatának költsége a szokásos díjszabás szerint, a Vevő által igénybe vett távközlési szolgáltatások díjszabásától függően kerül felszámításra.  

II. Fogalom meghatározások

A fogyasztói szerződés egy vállalkozás és egy fogyasztó között létrejött szerződés.

Az Eladó vállalkozó, azaz olyan személy, aki önállóan, saját számlájára és felelősségére jövedelemszerző tevékenységet folytat kereskedelmi vagy hasonló módon, azzal a szándékkal, hogy azt folyamatosan nyereségszerzés céljából végzi.

Az ahifi.hu webáruház ügyfele a Vevő. Vevőnek minősül minden olyan ember vagy jogi személy, aki ebben az online áruházban szerződést köt az Eladóval, vagy más módon üzletet köt az Eladóval. A Vevő lehet fogyasztói vagy üzleti vevő.
 
Vevő - fogyasztó minden olyan személy, aki üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozásának gyakorlása körén kívül szerződést köt egy vállalkozóval, vagy más módon üzletet köt vele.

A www.ahifi.hu webáruházban történő szerződéskötés szempontjából a Vevő - nem vállalkozó személy olyan személy, aki nem vállalkozó, vagy olyan személy, aki vállalkozó, de a webáruházban történő szerződéskötéskor a körülményekből egyértelműen kiderül, hogy a vásárlás nem az ő vállalkozási tevékenységére vonatkozik. A nem vállakozó személy is fogyasztói vásárló.

A Vevő - vállalkozó az a személy, aki saját vállalkozásával, gyártási vagy hasonló tevékenységével kapcsolatos szerződéseket köt, vagy önálló szakmája gyakorlása során. Abban az esetben, ha a Vevő azonosító számmal vagy más, a vállalkozási tevékenységére vonatkozó információval tölti ki a megrendelést, akkor Vevő-vállalkozónak minősül.

Az adásvételi szerződés tárgyának szállítási helye a vevő által a megrendelésben megadott cím.  

III. Az adásvételi szerződés létrejötte

Az áruk bemutatása az ahifi.hu webáruházban a készletek kimerülésére vagy az Eladó teljesítőképességének elvesztésére vonatkozó szerződéskötési ajánlatnak minősül, feltéve, hogy az áru ára fel van tüntetve.

A vásárló kiválasztja a kívánt árucikkeket, azok mennyiségét, és az eladó webáruházában az árukínálaton belül a "Kosárba" gombra kattint. Miután a Vevő befejezte az áruválasztást ebben az üzletben, a Vevő a weboldal tetején található "Kosár" gombra kattint. A vásárlónak lehetősége van a megrendelés további módosítására (tételek eltávolítására és mennyiségük megváltoztatására) a "Kosár tartalmának szerkesztése" mezőben. A vevő a mennyiség megváltoztatását a szám melleti "Nyilak" gombra kattintva erősíti meg. A vásárló a megrendelést a kívánt szállítási és fizetési mód kiválasztásával, valamint a szállítási és kapcsolattartási adatok megadásával folytatja. Az összes adat kitöltése után a vevő elfogadja a megrendelés leadásakor hatályos általános szerződési feltételeket, a reklamációs feltételeket és a szállítási feltételeket. A vevő megrendelése a "Megrendelés küldése fizetési kötelezettséggel" gombra kattintva fejeződik be. Ez a megrendelés a Polgári Törvénykönyv 1732. szakaszának (2) bekezdése értelmében a szerződéskötési ajánlat kötelező érvényű elfogadásának minősül.

Az Eladó haladéktalanul visszaigazolja a Vevőnek a megrendelés kézhezvételét. Ez a megerősítés azonban nem befolyásolja magát az adásvételi szerződés megkötését.  A megrendelésben megadott információk a szerződés részévé válnak.

A szerződés akkor jön létre, amikor a Vevő megrendelése az eladóhoz kerül. A két fél között létrejött szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre és nem minősül irásbeli szerződésnek, tehát utólag nem hozzáférhető és nem megtekintő.
A szerződés megkötése magyar nyelven történik.

A megkötött adásvételi szerződés (beleértve a megállapított árat is) csak a felek megegyezésével vagy törvényes indokok alapján módosítható vagy mondható fel. Az ezen eljárás alóli kivételt a "Megrendelés menete" című fejezetben találja.

Az adásvételi szerződés tárgyát képező áruk/szolgáltatások szállítási helye az a cím, amelyet a Vevő az online megrendelés leadásakor a regisztrációs űrlapon megadott.  

IV. Megrendelés menete

Megrendelés módja
Az árukat/szolgáltatásokat a következő módon rendelheti meg:
  • elektronikusan az internetes webáruházban: www.ahifi.hu (NONSTOP)
A Vevő az árut a megrendelés időpontjában érvényes áron vásárolja meg. A Vevőnek, fogyasztónak lehetősége van arra, hogy a megrendelés leadása előtt megismerje a teljes árat, beleértve az ÁFA-t és minden egyéb díjat (PHE, stb.). Ezt az árat a megrendelésben és az árubeszerzés kézhezvételét igazoló üzenetben tüntetjük fel. Az Eladó azt ajánlja a Vevőnek, hogy a megrendeléseket a www.ahifi.hu weboldalon keresztül adja le.

Kötelező érvényű megrendelés törlése
A Vevőnek a csomagolás pillanatáig joga van a megrendelés lemondására, azaz a szerződéstől való szankciómentes elállásra. Az ügyfél köteles ezt a tényt e-mailben (info@ahifi.hu) vagy telefonon (+36 1 848 8973) bejelenteni.
  • Abban az esetben, ha a megrendelés már feldolgozásra és becsomagolásra került, a Vevő köteles megfizetni a küldemény csomagolásával kapcsolatos, az eladónál felmerült költségeket.
  • Amennyiben a megrendelés már feldolgozásra és elküldésre került, a Vevő köteles megfizetni a csomagolás és a szállítás költségeit, ha az Eladó ebben az esetben is önként elfogadja a szerződéstől való elállást.
  • A közös megegyezéssel megrendelt különleges áruk esetében a megrendelés nem törölhető.
  • Ha a Vevő a csomagolást vagy a feladást megelőzően lemondja a megrendelést, nem számítunk fel díjat.
 

V. Fizetési feltételek

A megrendelt áru ára fizethető utánvéttel, bankszámlára történő előrefizetéssel (12600016-14022536-63427599) vagy online kártyás fizetéssel.

Készpénzes fizetés az áru átvételekor - utánvétes fizetés
A megrendelt áru árát a szállító cég sofőrjének vagy a postai szállítónak lehet kifizetni. Az Eladó azt ajánlja a Vevőnek, hogy a megrendelt áru értékesítésének felgyorsítása érdekében készítse elő a szükséges pénzösszeget.

Banki átutlás a 12600016-14022536-63427599 számlára
Ha a Vevő úgy dönt, hogy bankszámlára előre fizet, a fizetéshez szükséges összes adatot automatikusan elküldjük a Vevőnek. A fizetés előtt a vevő megvárja, hogy az eladó elküldje neki a megrendelés visszaigazolását, amely tájékoztatja a Vevőt a megrendelt áru elérhetőségéről is. Amint az összeg jóváírásra került az említett számlán, az Eladó haladéktalanul elküldi a megrendelt árut, és erről a tényről tájékoztatja a Vevőt.
Bankszámlára történő előrefizetés esetén a szállítási határidőt befolyásolhatja a fizetés jóváírásának időpontja. Az összeget legkésőbb a megrendelés feladásától számított 14 munkanapon belül jóvá kell írni az említett számlán.

GOPAY – online kártyás fizetés
Az eladó csak akkor javasolja az online bankkártyás fizetést, ha a megrendelt áru raktáron van. Így elkerülhetőek a szükségtelen nehézségek a fizetés törlésekor.

Apple Pay – online kártyás fizetés
Az eladó csak akkor javasolja az online bankkártyás fizetést, ha a megrendelt áru raktáron van. Így elkerülhetőek a szükségtelen nehézségek a fizetés törlésekor.

Google Pay – online kártyás fizetés
Az eladó csak akkor javasolja az online bankkártyás fizetést, ha a megrendelt áru raktáron van. Így elkerülhetőek a szükségtelen nehézségek a fizetés törlésekor.

Az áru a vételár teljes kifizetéséig az Eladó tulajdonában marad. Az áru sérülésének kockázata az áru átvételekor száll át a Vevőre. 
A Vevő nyugtát kap az eladótól, ha az eladó az adásvételi nyilvántartásról szóló törvény alapján köteles nyugtát kiállítani a Vevőnek.   

VI. Szállítási feltételek

A megrendelt áru átvétele előtt a vevő köteles megvizsgálni az árut, hogy meggyőződjön arról, hogy a csomagolás vagy az áru NEM SÉRTÜLT. Bármilyen rendellenesség esetén ne vegye át az árut! Minden küldeményünket az AHIFI logóval ellátott védőszalaggal vagy törökeny feliratóu védőszalaggal látjuk el, amelynek NEM szabad elszakadnia.

Abban az esetben, ha a Vevő átveszi a sérült küldeményt, a konkrét sérülést fel kell tüntetni a kézbesítő átvételi jegyzőkönyvében.
A hiányos vagy sérült szállítmányt azonnal jelenteni kell az info@ahifi.hu e-mail címen, a szállítmányozónak jelentést kell tenni, és ezt a jelentést e-mailben vagy postai úton el kell küldeni az Eladónak. Ennek az eljárásnak a be nem tartása nem fosztja meg a Vevőt attól a jogától, hogy a hiányosságot vagy a sérülést reklamálja, de lehetőséget ad az Eladónak arra, hogy azzal érveljen, hogy nem felelős a szállítmány állapotáért.

A számlát vagy más adóügyi dokumentumot az Eladó a megrendelt áru feladását követően elektronikus úton küldi meg a Vevőnek a megrendelésben megadott e-mail címre. Ha a Vevő kifejezetten kéri, az Eladó fizikailag is megküldi ezt a dokumentumot.

A Vevő e-mailben kap tájékoztatást azon áruk szállítási idejéről, amelyeket az Eladó nem tart raktáron.

A termék adatai között az "Elérhetőség" alatt mindig van egy részletes szöveg a szállítási határidőkkel kapcsolatos információkkal.

A megrendelt árut a Vevő választása szerint futárszolgálattal vagy a Packeta Point gyűjtőhelyre szállítják.

Házhozszállítás GLS - futárszolgálat
Ha a Vevő a megrendelt áru futárszolgálattal történő kiszállítását választja, a csomagot a feladást követő 3-4 munkanapon belül kézbesítik. A szállítás munkanapokon 9:00 és 17:00 között történik. A kézbesítő előzetesen telefonon vagy SMS-ben tájékoztatja a vevőt a szállítás várható időpontjáról. Ha a kézbesítő nem éri el a vevőt a kézbesítés helyén az első próbálkozáskor, értesítést hagy a postaládában, és a következő munkanapon kézbesíti a csomagot.
Az futárszolgálaton keresztül 30 kg összsúlyig lehet árut küldeni.

Személyes átvétel – Packeta átvevőhely
Ha a vevő a személyes átvétel lehetőségét választja a Packeta Point gyűjtőpontjain, akkor azt a konkrét gyűjtőpontot is ő választja, ahová a megrendelt árut küldik. A gyűjtőpontok listája megtalálható az alábbi oldalon: https://www.packeta.hu/atvevohelyek. 

Magyar posta - házhozszállítás
Ha a Vevő a megrendelt áru a Magyar posta futárszolgálatával történő kiszállítását választja, a csomagot a feladást követő 3-4 munkanapon belül kézbesítik.

Amennyiben a megrendelt árut nem szállították ki a Vevőnek, vagy a szállítással kapcsolatban egyéb problémák merülnek fel, a Vevő kapcsolatba léphet az Eladóval a +36 1 848 8973 telefonszámon vagy az info@ahifi.hu e-mail címen.
 
  A kiszállítás összege 27% Áfá-val
GLS házhozszállítás  1 950 Ft + 540 Ft (Utánvét)
Packeta átvevőhely 1 450 Ft + 540 Ft (Utánvét)
Magyar posta 1 950 Ft + 540 Ft (Utánvét)
  


Az Eladó a küldemény feladásakor tájékoztatja a Vevőt. Az Eladó kérésre a Vevő rendelkezésére bocsátja a szállítmány számát.

A szállítás árát a kötelező érvényű megrendelés elküldésének napján érvényes árlista szabályozza.

Abban az esetben, ha a szállítmányt az eladó oldalán felmerülő okokból három munkanapon belül nem szállítják le a Vevőnek (amennyiben a feltételek teljesülnek, és miután a Vevő minden szükséges lépést megtett, különösen az előlegfizetést, ha ezt a formát választotta), a Vevőnek joga van elállni a szerződéstől (egyéb jogainak sérelme nélkül, mint például a kártérítéshez való jog).

Csak Magyarországra szállítunk. We ship only in Hungary. !!!! Amennyiben Szlovákiában vagy Csehországban él, kérjük adja le a megrendelését a www.ahifi.cz vagy www.ahifi.sk webáruházban.  

VII. Az eladó és a vevő jogai és kötelezettségei

Az Eladó köteles a kötelező érvényű megrendelést feldolgozni, a megrendelt árut a szállítási hely címére a Vevővel a megrendelés beérkezését visszaigazoló e-mailben közölt határidőn belül elküldeni.

Az Eladónak joga van visszautasítani a megrendelést, ha a Vevő ismételten nem teljesíti az áru szállítására és a vételár fizetésére vonatkozó kötelezettségét.

Az eladónak joga van elállni az adásvételi szerződéstől (kötelező érvényű megrendelés), ha a teljesítés objektíve lehetetlenné válik (pl. az árut már nem gyártják), és a Vevővel nem állapodtak meg új teljesítésről. Ha a Vevő a megrendelt teljesítést előre kifizeti (pl. átutalással), és a szerződéstől a fent említett okokból eláll, az Eladó az adásvételi szerződéstől való írásbeli elállás kézhezvételétől számított hét munkanapon belül a teljes összeget visszatéríti a Vevőnek.

A Vevő köteles megadni a helyes és teljes címet, ahová a megrendelt árut küldeni kell. A Vevő köteles a megrendelt árut átvenni és a vételárat kifizetni. A végleges vételárat a Vevővel a megrendelés kitöltésekor állapítják meg, mielőtt azt elküldik az Eladónak.

Abban az esetben, ha a Vevő nem teljesíti az áru átvételére vonatkozó kötelezettségét anélkül, hogy elállna a szerződéstől, vagy a megrendelt áru átvételét annak sérülése miatt megtagadná, köteles megfizetni az eladónak a felmerült kárt, különösen az áru szállításával kapcsolatban felmerült költségeket.  

VIII. Árak

Az online áruház mindig az aktuális és érvényes árakat mutatja. A vételárak véglegesek, azaz tartalmazzák az ÁFA-t, valamint, minden egyéb adót és díjat, amelyet a vevőnek az áru megszerzéséért fizetnie kell. Az árak addig maradnak érvényben, amíg az online áruházban megjelennek.

Az akciós árak, vagy a készlet elfogyásáig érvényesek, ha az akciós termék darabszámát megadták, vagy egy meghatározott ideig.

Az Eladó különböző típusú kedvezményeket biztosít (hűség, mennyiség, barátok ajánlásáért, RENOME, stb.). Minden egyes kedvezménynek sajátos alkalmazási szabályai vannak. Az adott kedvezmény alkalmazására vonatkozó szabályok és feltételek vagy közvetlenül a kedvezményhez vannak csatolva (tájékoztató formájában), vagy a kedvezmény mellett található egy link a megfelelő weboldalra, amely részletesen ismerteti a kedvezmény alkalmazására vonatkozó szabályokat.
A kínált kedvezmények nem kombinálhatók és nem adhatók össze.

Abban az esetben, ha az árengedményt, vagy kedvezményes kupont az árengedményre vagy kedvezményes kuponra vonatkozó szabályok megsértésével alkalmazzák, az Eladónak jogában áll megtagadni az árengedmény vagy kedvezményes kupon alkalmazását.
Ebben az esetben az Eladó tájékoztatja a Vevőt erről a tényről és felajánlja a lehetőséget, hogy a megrendelést az ilyen kedvezmény vagy kedvezményes kupon nélkül dolgozza fel.   

IX. Adásvételi szerződéstől való elállás

A Vevő-fogyasztónak joga van az eladóval az online áruházon belül, a teljesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül, indoklás és szankció nélkül elállni a távolról kötött szerződéstől.
Ha a szerződés tárgya többféle árutípus vagy több rész szállítása, az elállási határidő az utolsó áruszállítás átvételének időpontjától kezdődik. Ha a szerződés tárgya ismételt áruszállítás, az elállási határidő az első áruszállítás átvételének időpontjától kezdődik.

A Vevő-fogyasztó köteles kifejezni a szerződéstől való elállási szándékát. Az Eladó azt javasolja, hogy a Vevő használja a szerződéstől való elállásra szolgáló panaszkezelő rendszert, melyet az alábbi linken talál: https://www.ahifi.hu/panasz/.

A Vevő-fogyasztó a szerződéstől való elállási szándékát más módon is kifejezheti, például az info@ahifi.hu e-mail címen vagy a +36 1 848 8973 telefonszámon.

A szerződéstől való elálláskor a Vevőnek fel kell tüntetnie a vásárlást igazoló bizonylat számát, és azt is meg kell jelölnie, hogy a pénzösszegeket hogyan kell visszatéríteni a Vevőnek, vagy hogy azokat további vásárlásokra kívánja-e felhasználni. Ha a Vevő nem adja meg ezt az információt, a pénzösszegeket ugyanúgy visszaküldjük, ahogyan azokat az Eladó megkapta. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a termék jellege miatt nem lehet ugyanazt a módszert alkalmazni (pl. utánvét).

Az Eladó azt ajánlja, hogy a Vevő küldjön egy kísérőlevelet is, amelyben adott esetben közli a szerződéstől való elállás okait.

Az elállási határidő megmarad, ha a Vevő az elállási határidő lejárta előtt elállási nyilatkozatot küld.

A Vevő-fogyasztó köteles az árut indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a szerződéstől való elállást követő 14 napon belül elküldeni az eladónak.

Ha a Vevő-Fogyasztó eláll a szerződéstől, az Eladó indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a Vevő-Fogyasztó elállásának napjától számított 14 napon belül visszatéríti a Vevő-Fogyasztó által teljesített összes kifizetést, beleértve a szállítási költségeket és az utánvétet is. Ha a Vevő-fogyasztó az eladó által felajánlott legolcsóbb szállítási módtól eltérő szállítási módot választott, az eladó csak a legolcsóbb szállítási mód költségeit téríti meg.
A Vevő-Fogyasztót terheli az áru visszaküldésének közvetlen költségeit.

Az Eladó nem köteles visszatéríteni a Vevőnek a vételárat, mielőtt a Vevő átadja az árut az Eladónak, vagy mielőtt a Vevő bizonyítja, hogy az árut elküldte az eladónak, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

A Vevő köteles az árut hiánytalanul, sértetlenül, tisztán, teljes dokumentációval és lehetőség szerint az eredeti csomagolással együtt, abban az állapotban és értékben visszaküldeni, ahogyan az árut átvette.
E feltételek be nem tartása nem érinti a Vevő-Fogyasztónak a szerződéstől való elállási jogát, de az Eladó jogosult a visszaküldött áru csökkentett értékének megtérítését követelni a Vevővel szemben. A Vevő csak az áru értékcsökkenéséért felel, ha az árut az áru természetének és jellemzőinek - beleértve a funkcionalitását is - megismeréséhez szükségesől eltérő módon kezeli.

A Vevő nem állhat el a 102/2014 sz. törvény 7. § (6) bekezdésében említett szerződésektől.
Az Eladó kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a Vevő nem állhat el olyan szerződéstől, amelynek tárgya a Vevő-Fogyasztó különleges igényei szerint készült áru, méretre gyártott áru vagy kifejezetten egy Vevő-Fogyasztó számára készült áru.

A Vevőnek joga van a megrendelést törölni, azaz a megrendelt áru csomagolásának pillanatáig szankciók nélkül elállni a szerződéstől. A Vevő köteles ezt a tényt e-mailben (info@ahifi.hu) vagy telefonon (+36 1 848 8973) jelezni.

Ha a megrendelést már feldolgozták és becsomagolták, a Vevő a szerződéstől való elállás esetén köteles megfizetni a megrendelt áru csomagolásával kapcsolatos, az eladónál felmerült költségeket.

Abban az esetben, ha a megrendelést már feldolgozták és elküldték, a vevő köteles megfizetni a csomagolással és szállítással kapcsolatos költségeket, kivéve, ha az eladó önként elfogadja az elállást.

A Vevő-vállalkozó a visszaküldött áru állapotától, a garancia elvesztésétől és a visszaküldött áru aktuális árától függően megállapodhat az eladóval a szerződéstől való elállásról. Az áru állapotát az eladó értékeli.
Abban az esetben, ha nem születik megállapodás a mindkét fél számára elfogadható feltételekről, az áru az Eladó költségére visszakerül a Vevő-vállalkozóhoz.
Az Eladó jogosult a Vevő-vállalkozót a felmerülő többletköltségekért megterhelni.

Amikor az árut visszaküldi az Eladónak, a Vevő köteles megfelelő csomagolást választani a szállításhoz, és az árut megfelelően becsomagolni, hogy a küldött áru ne sérüljön meg.  

X. Jótállás és reklamáció

A Vevő hibás teljesítésből eredő jogait, valamint a reklamáció feltételeit és eljárását az ÁSZF részét képező, az Eladó honlapján elérhető Reklamációs eljárás szabályozza.

Az előbbi pontban említett panaszeljárás által nem szabályozott jogokra és kötelezettségekre a vonatkozó jogszabályok, különösen a módosított 40/1964. sz. törvény, a Polgári Törvénykönyv, és a módosított Kereskedelmi Törvénykönyv szabályai az irányadók. 

Ha a Vevő a megrendeltől eltérő árut kap, a Vevőnek vissza kell küldenie az árut az Eladónak, lehetőleg az eredeti csomagolásban és legalább a szállítólevél másolatával, és meg kell jelölnie az áru visszaküldésének okát. Az Eladó ezután elküldi a Vevőnek a megrendelt árut. A megrendelt árutól eltérő áruknak az Eladóhoz történő visszaszállításának és a helyes megrendelt áru Vevőhöz történő eljuttatásának költségei az Eladót terhelik. A megrendelt árutól eltérő áru szállítása hibás teljesítésnek minősül.

Ha az árukat bármilyen okból visszaküldi az Eladónak, a Vevő köteles megfelelő csomagolást választani a küldeményhez, és a küldeményt megfelelően becsomagolni, hogy a küldött áru ne sérüljön meg.

A Vevő-fogyasztó köteles tájékoztatni az Eladót a panaszbejelentési szándékáról. Az Eladó javasolja a Vevőnek, hogy használja a következő linken elérhető panaszkezelési rendszert: https://www.ahifi.hu/panasz/.

Az áruk hibáinak reklamálására és a Vevő-vállalkozót a hibás teljesítésből eredő jogainak gyakorlására vonatkozó részletesebb szabályozást az Eladói Reklamációs Szabályzat tartalmazza.  

XI. Személyes adatok védelme

A regisztrációs űrlap kitöltésével vagy az ahifi.hu webáruházon belüli kötelező érvényű megrendeléssel a vásárló hozzájárulását adja az eladónak a vásárlóra és a vásárlására vonatkozó személyes adatok gyűjtéséhez és archiválásához.

Az Eladó kijelenti, hogy az ahifi.hu webáruház rendszerében történő regisztráció során megadott valamennyi személyes adat bizalmas, és azokat kizárólag a Vevővel kötött adásvételi szerződés teljesítése céljából, illetve az Eladó marketing- és reklámtevékenységei céljára használja fel, a Vevő kifejezett hozzájárulása esetén.
A személyes adatok egyébként nem kerülnek nyilvánosságra, harmadik fél számára nem kerülnek átadásra stb., kivéve az adásvételi szerződéshez kapcsolódó forgalmazással vagy fizetéssel közvetlenül összefüggő helyzetekben.

Az Eladó vállalja, hogy úgy jár el, hogy a Vevő jogai, különösen az emberi méltóság megőrzéséhez való joga ne sérüljön, és ugyanakkor gondoskodik a Vevő magán- és családi életébe való indokolatlan beavatkozás elleni védelemről.

A Vevő által az adásvételi szerződés és az Eladó marketing- és reklámtevékenységei keretében az Eladó rendelkezésére bocsátott személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és tárolása a Magyr Köztársaság hatályos jogszabályainak, különösen a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról szóló módosított törvénynek megfelelően történik.

A Vevő hozzájárul személyes adatainak a fentiek szerinti gyűjtéséhez és feldolgozásához mindaddig, amíg írásban nem fejezi ki, hogy nem ért egyet az ilyen gyűjtéssel és feldolgozással.
Az írásbeli nyilatkozat elektronikus nyilatkozatnak minősül, különösen az online áruház weboldalán található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, vagy a info@ahifi.hu e-mail címre történő elküldéssel.

A fent említett esetekben az Eladó köteles törölni a regisztrált Vevőt az adatbázisból.

A Vevőnek joga van a személyes adataihoz való hozzáféréshez és azok helyesbítéséhez, beleértve a magyarázat kérésének és a hibás állapot helyesbítésének jogát, valamint az ezen adatokra vonatkozó egyéb törvényes jogokat.

A helyesbítő adóigazolás kiállításakor az eladó kérheti az általa elegendőnek ítélt személyazonossági igazolást (pl. személyi igazolvány bemutatását). A személyazonosság igazolásával a Vevő hozzájárul a személyes adatoknak az ÁSZF jelen cikke szerinti kezeléséhez.

A megkötött adásvételi szerződést az Eladó a megkötésétől számított legalább 5 évig, de legfeljebb a vonatkozó jogszabályokban előírt időtartamig köteles archiválni. A szerződés nem fogadható el a nem érintett harmadik felek számára.

Az Eladó a Vevő kérésére köteles a megkötött szerződés egy példányát a Vevőnek kiadni.  

XII. A viták peren kívüli rendezése

Az Eladó és a Vevő-Fogyasztó lehetőség szerint békés úton rendezi a bíróságon kívül felmerülő vitás kérdéseket. E célból alternatív vitarendezés kezdeményezésére irányuló javaslat nyújtható be a 391/2015. sz. törvény 12. §-ában foglalt rendelkezések alapján. a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezéséről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló, módosított rendelet.

A fogyasztóvédelmi törvény (1997. évi CLV. Törvény a fogyasztóvédelemről) értelmében a fogyasztónak (vevőnek) joga van az adásvételi szerződésből vagy a szolgáltatási szerződésből eredő fogyasztói jogviták peren kívüli rendezéséhez. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a jogalany, amely felhatalmazást kap a vita peren kívüli rendezésére. További információ a www.fogyasztovedelem.hu weboldalon érhető el.

Az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni. Online elérhetőség: https://bekeltet.bkik.hu/ . A Testület címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., telefon: 06-1-488-2131, Fax: 06-1-488-2186.

Az Európai Parlament és Tanács 524/2013/EU rendelete alapján az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett kereskedők közötti, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére egy alternatív vitarendezési fórum közreműködésével, az európai online vitarendezési platformon keresztül is sor kerülhet. A platform az alábbi linkre kattintva (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU) érhető el, a vásárlónak a használni kívánt nyelv kiválasztását követően itt van lehetősége annak igénybevételére. A fogyasztóvédelmi törvény (634/1992. Sz.) szerinti kötelezettségek teljesítésének felügyeletét a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (https://mkik.hu/) végzi. A Vásárló köteles a hiba felismerését követően késedelem nélkül panaszt benyújtani az Eladónál. Ha ezt írásban vagy elektronikus úton teszi, meg kell adnia elérhetőségét, a hiba leírását és a panasz kezelési módjára vonatkozó kérelmét.

A Vásárló köteles tájékoztatni az Eladót arról, hogy mely elállási jogát választja a hiba bejelentésekor, vagy indokolt esetben legkésőbb a hiba bejelentése után. A benyújtott panasz megváltoztatása az Eladó beleegyezése nélkül csak akkor lehetséges, ha a Vásárló egy javíthatatlannak bizonyuló hiba kijavítását kérte. A Vásárló köteles igazolni a vásárlását (lehetőleg a vásárlást igazoló dokumentummal/számlával). A panasz kezelésének határideje a panasz benyújtásának (értesítésének) pillanatától kezdődik. A Vásárló a terméket az Eladónak legkésőbb, a panasz benyújtását követően adja át vagy küldi el. A terméket szállítás közben megfelelő csomagolásba kell csomagolni az esetleges szállítás közben adódó károk elkerülése érdekében, a csomagolásnak teljesnek kell lennie.

Az Eladó és a Vevő-Fogyasztó vállalja, hogy a jelen cikk szerinti jogvita peren kívüli rendezése esetén biztosítja a szükséges együttműködést.  

XIII. Záró rendelkezések

A megrendelés elküldésével a Vevő megerősíti, hogy elolvasta és elfogadja az ÁSZF-et és annak szövegét, míg annak szerves részét képezi a Panaszkezelési eljárás, a kötelező érvényű megrendelés elküldésének időpontjában érvényes és hatályos szövegezésben.

Az Eladó és a Vevő közötti szerződésre annak teljes időtartama alatt az ÁSZF-nek és a Panaszkezelési eljárásnak a szerződéskötés időpontjában érvényes és hatályos változata az irányadó.

Az ÁSZF és a Panaszkezelési eljárás elérhető a webáruház weboldalán, így a vásárló archiválhatja és sokszorosíthatja azokat.

A jelen szerződésből eredő jogviszonyokra, valamint az ebből eredő jogvitákra a Magyar Köztársaság joga az irányadó. Az ÁSZF XII. cikke szerint a vitás ügyek rendezésére a szlovák bíróságok és hatóságok rendelkeznek hatáskörrel.
A felek vállalják, hogy választottbírósági megállapodás megkötésével nem zárják ki a városi bíróságok joghatóságát.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et és a Panaszkezelési eljárást előzetes értesítés nélkül módosítsa. A már megkötött szerződéseket az e bekezdés szerinti későbbi módosítások nem érintik.

A jelen ÁSZF 2020.12.1-től érvényes és hatályos.

Az általános üzleti feltétetelek itt tölthetőek le.